WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

Vägvisningsmärken

Vägvisningsmärke av förstärkt typ tillverkad av tryckpressad kantbockad aluminiumplåt eller strängsprutad aluminiumprofil med monteringslister på baksidan.
Snabb och enkel montering med SM / GS eller BLF-klammer.

F1, Orienteringstavla
F2, Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning
F3, Tabellorienteringstavla
F4, Avfartsorienteringstavla
F5, Vägvisare
F6, Tabellvägvisare
F7, Avfartsvisare
F8-1, Körfältsvägvisare
F9, Samlingsmärke för vägvisning
F10, Platsmärke
F11, Vägnamn
F12, Vattendrag
F13, Avståndstavla
F14-1, Vägnummer
F15, Omledning
F16-1, Ökning av antal körfält
F17-1, Minskning av antal körfält
F18-1, Körfältsindelning på sträcka
F19-1, Väganslutning med accelerationsfält
F20-1, Väganslutning med separat körfält
F21, Körfältsindelning före korsning
F22, Riksmärke
F23, Orienteringstavla för omledningsväg
F24, Färdriktning vid omledning, SM4
F25-1-h, Körfält upphör
F26-1, Körfält avstängt
F32, Farligt gods
F27, Trafikplatsnummer
F28, Parkeringshus
F29-1, Infartsparkering
F30, Lokal slinga
F31-1, Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp
F33, Räddningsplats, NR
F34, Vägvisare
F35, Tabellvägvisare
F36, Platsmärke
F37, Avståndstavla
F38, Cykelled