WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

S200 Förbud mot trafik med fartyg som används huvudsakligen för fritidsändamål / U
S201 Förbud mot trafik med motordrivet fartyg / U
S202 Förbud mot segelfartyg / U
S203 Brädsegling / U
S204 Förbud mot vattenskidåkning / U
S205 Vattenskoteråkning / U
S206 Dykning / U
S207 Förbud mot ankring / U
S208 Förbud mot förtöjning / U
S209 Förbud mot sjötrafik / U
S210 Förbud mot landstigning / U
S211 Förbud att stanna inom området / U
S212 Begränsad hastighet
S212 Begränsad hastighet / U
S213 Fartbegränsning upphör
S213 Fartbegränsning upphör / U