WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

Väg- & sjötrafik

Skyltar av typ SM-profil eller GS/BLF strängsprutad profil för montage med s.k. enskruvsklammer.
Reflektionstyper, NR prismatisk normalreflex och HR prismatiskt högreflekterande samt i förekommande fall FLHR fluoriserande (dagreflex) och prismatiskt högreflekterande.
F.o.m. 2013 skall skyltar i trafikmiljö vara godkännda enl CE-specifikation.
Samtliga våra produkter i uppfyller dessa krav enl EN 12899-1