WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

Väg- & sjötrafik

Skyltar av typ SM-profil eller GS/BLF strängsprutad profil för montage med s.k. enskruvsklammer.
Reflektionstyper, NRP prismatisk normalreflex och HRP prismatiskt högreflekterande samt i förekommande fall FLHRP prismatiskt högreflekterande och fluoriserande (dagreflex).
F.o.m. 2013 skall skyltar i trafikmiljö vara godkännda enl CE-specifikation.
Samtliga våra produkter är godkända enligt gällande lag för trafikprodukter EN 12899-1