WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

Transportmärkning enl. ADR-/ADR S-koden

Märktiketter av permanent självhäftande PVC-folie.
Kollietiketter 100x100 mm, förpackning 10 st.
Storcontainer, fordonstankar 300x300 mm, förpackning 5 st.
Bruten förpackning mot tillägg

ADR-kod – dekal – Klass 1, Explosiva varor
IMDG-kod – dekal – Klass 1.4, Explosiva varor
ADR / IMDG-kod – dekal – Klass 1.5, Explosiva varor
ADR / IMDG-kod – dekal – Klass 1.6, Explosiva varor
ADR-kod – dekal – Klass 2.1, Brandfarliga gaser, R/S
ADR-kod – dekal – Klass 2.1, Brandfarliga gaser, R/V
ADR-kod – dekal – Klass 2.2, Ej brandfarliga gaser G/S
ADR-kod – dekal – Klass 2.2, Ej brandfarliga gaser G/V
ADR-kod – dekal – Klass 2.3, Giftiga gaser
ADR-kod – dekal – Klass 3, Brandfarliga vätskor R/S
ADR-kod – dekal – Klass 3, Brandfarliga vätskor R/V
ADR-kod – dekal – Klass 4.1, Brandfarliga fasta ämnen
ADR-kod – dekal – Klass 4.2, Självantändliga ämnen
ADR-kod – dekal – Klass 4.3, Ämnen som avger brandfarlig gas…. B/S
ADR-kod – dekal – Klass 4.3, Ämnen som avger brandfarlig gas…. B/V
ADR-kod – dekal – Klass 5.1, Oxidationsmedel
ADR-kod – dekal – Klass 5.2, Organiska peroxider G/R
ADR-kod – dekal – Klass 6.1, Giftiga ämnen
ADR / IMDG-kod – dekal – Klass 6.2, Smittoframkallande ämnen
ADR / IMDG-kod – dekal – Klass 7A, Radioaktiva ämnen
ADR / IMDG-kod – dekal – Klass 7B, Radioaktiva ämnen
ADR / IMDG-kod – dekal – Klass 7C, Radioaktiva ämnen
ADR / IMDG-kod – dekal – Klass 7D, Radioaktiva ämnen
ADR / IMDG-kod – dekal – Klass 7E, Radioaktiva ämnen
ADR-kod – dekal – Klass 8, Frätande ämnen
ADR / IMDG-kod – dekal – Klass 9, Övriga farliga ämnen
ADR / IMDG-kod – dekal – Miljöfarliga ämnen
ADR-S / RID-S – dekal – Nr 3, Brandfarliga vätskor, med snöre
Godshanteringssymbol – OVERPACK
Godshanteringssymbol – Begränsad mängd, väg och sjö
Godshanteringssymbol – Begränsad mängd, flyg
ADR-S / RID-S – dekal – Begränsad mängd UN
ADR / RID – dekal – Ämne med förhöjd temperatur