WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

Miljö & Kvalite

Företaget och dess anställda följer i all produktion ovillkorligen av kommun, stat eller annan beslutsfattande myndighet upprättade hanteringsanvisningar för material som kan påverka inre och yttre miljö.

All produktanvändning i vår produktion sker i de slutna system som inrättats för källsortering till återvinning och avfall. Vi strävar efter minimal miljöpåverkan genom den mest effektiva och bästa produktionstekniken samt prioriterandet av leverantörer och samarbetspartners med god miljömedvetenhet.

För att upprätthålla vår miljö- & kvalitetspolicy är vi certifierade med ledningssystem enligt ISO 14001 och 9001
Vi bevakar fortlöpande den tekniska och materiella utvecklingen och implementerar verifierade förbättringar i vår verksamhet snarast möjligt.

Här kan du läsa om vår miljö policy.