WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

Blindskriftskyltar

Taktil skyltning - lagkrav f.o.m. 2010-01-01
Med stöd av §5 byggnadsförordningen 1987:383 skall allmänna platser och publika lokaler från och med år 2010 vara tillgängliga för alla oavsett funktionsnedsättning.
Detta innebär att taktila skyltar – där så erfodras – f.o.m. 2010-01-01 är ett lagkrav i offentliga miljöer tillgängliga för personer som har fått en synnedsättning under livets gång samt de personer som är synskadade från födseln.

Vad är taktil skyltning?
Skyltar som genom beröring beskriver vad skylten visar.
Skyltarna har upphöjd text och symbol (taktil text) samt punktskrift (braille).

Skyltens placering
Taktila skyltar ska vara placerade så både personer i rullstol och stående personer lätt ska kunna läsa dem. Avstånd från golv kan variera mellan 1400 mm från skyltens underkant till 1600 mm skyltens ovankant.
Skylten ska placeras på väggen vid dörrens handtagssida.

Sortiment
Vårt lagersortiment består av de 31 vanligaste symbolerna i format 150x150 mm med radiella hörn för skyltning i offentlig miljö.
Skyltarna är av miljögodkännd hårdplast med taktila symboler, relieftext och och punktskrift.
Det finns i två olika färgsättningar, dels svart bakgrund med vita symboler samt vit bakgrund med svarta symboler.
Härmed uppfylls gällande regler och rekommendationer för taktil skyltning.
För enkel montering levereras skyltarna med dubbelhäftande tape på baksidan.
Skyltarn kan på beställning tillverkas i valfri färgkombination enl materialsortimentlista på produktbladet “Taktil- och Punktskriftskyltar”.