WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

Varningsmärken

Varningsmärke av förstärkt typ tillverkad av tryckpressad kantbockad aluminiumplåt med monteringslister på baksidan.
Snabb och enkel montering med SM / GS eller BLF-klammer.

A1-1, Varning för farlig kurva mot vänster
A2-1, Varning för flera farliga kurvor, första mot vänster
A3 , Varning för nedförslutning
A4 , Varning för stigning
A5-1, Varning för avsmalnande väg
A6 , Varning för bro
A7 , Varning för kaj
A8 , Varning för ojämn väg
A9-1, Varning för farthinder, puckel
A10 , Varning för slirig vägbana
A11 , Varning för stenskott
A12-1, Varning för stenras höger sida
A13 , Varning för övergångsställe
A14 , Varning för gående
A15 , Varning för barn
A16 , Varning för cyklande och mopedförare
A17 , Varning för skidåkare
A18 , Varning för ridande
A19-1, Varning för djur, Älg
A20 , Varning för vägarbete
A21 , Slut på sträcka med vägarbete
A22 , Varning för flerfärgssignal
A23 , Varning för lågt flygande flygplan
A24-1, Varning för sidvind från höger
A25 , Varning för mötande trafik
A26 , Varning för tunnel
A27 , Varning för svag vägkant eller hög körbanekant
A28 , Varning för vägkorsning
A29-1, Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt
A30 , Varning för cirkulationsplats
A31 , Varning för långsamtgående fordon
A32-1, Varning för fordon med förspänt dragdjur
A33 , Varning för terrängskotertrafik
A34 , Varning för kö
A35 , Varning för järnvägskorsning med bommar
A36 , Varning för järnvägskorsning utan bommar
A37 , Varning för korsning med spårväg
A38-1, Avstånd till plankorsning, höger, 3 markeringar
A39-1, Kryssmärke, ett spår, horisontal
A40, Annan fara