WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

Varningsmärken

Varningsmärken i enlighet med vägtrafikförodningen.
Tryckpressade med montagelist för montage med SM/BLF-klammer

A1-1, Varning för farlig kurva mot vänster
A2-1, Varning för flera farliga kurvor, första mot vänster
A3 , Varning för nedförslutning
A4 , Varning för stigning
A5-1, Varning för avsmalnande väg
A6 , Varning för bro
A7 , Varning för kaj
A8 , Varning för ojämn väg
A9-1, Varning för farthinder, puckel
A10 , Varning för slirig vägbana
A11 , Varning för stenskott
A12-1, Varning för stenras höger sida
A13 , Varning för övergångsställe
A14 , Varning för gående
A15 , Varning för barn
A16 , Varning för cyklande och mopedförare
A17 , Varning för skidåkare
A18 , Varning för ridande
A19-1, Varning för djur, Älg
A20 , Varning för vägarbete
A21 , Slut på sträcka med vägarbete
A22 , Varning för flerfärgssignal
A23 , Varning för lågt flygande flygplan
A24-1, Varning för sidvind från höger
A25 , Varning för mötande trafik
A26 , Varning för tunnel
A27 , Varning för svag vägkant eller hög körbanekant
A28 , Varning för vägkorsning
A29-1, Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt
A30 , Varning för cirkulationsplats
A31 , Varning för långsamtgående fordon
A32-1, Varning för fordon med förspänt dragdjur
A33 , Varning för terrängskotertrafik
A34 , Varning för kö
A35 , Varning för järnvägskorsning med bommar
A36 , Varning för järnvägskorsning utan bommar
A37 , Varning för korsning med spårväg
A38-1, Avstånd till plankorsning, höger, 3 markeringar
A39-1, Kryssmärke, ett spår, horisontal
A40, Annan fara