WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

Anvisningsmärken

Anvisningsmärke av förstärkt typ tillverkad av tryckpressad kantbockad aluminiumplåt med monteringslister på baksidan.
Snabb och enkel montering med SM / GS eller BLF-klammer.

E1, Motorväg
E2, Motorväg upphör
E3, Motortrafikled
E4, Motortrafikled upphör
E5, Tättbebyggt område
E7, Gågata
E8, Gågata upphör
E9, Gångfartsområde
E10, Gångfartsområde upphör
E11, Rekommenderad lägre hastighet, angivelse 1-11
E12, Rekommenderad lägre hastighet upphör, angivelse 1-11
E13, Rekommenderad högsta hastighet, angivelse 1-11
E14, Rekommenderad högsta hastighet upphör
E15, Sammanvävning
E16-1, Enkelriktad trafik, höger/vänster
E17-1, Återvändsväg
E18, Mötesplats / NR
E19, Parkering / NR
E20, Områdesmärke med infogad symbol 1-16
E21, Slut på område med infogad symbol 1-16
E22, Busshållplats
E23, Taxi
E24, Automatisk trafikövervakning
E25, Betalväg
E26, Tunnel
E27, Nöduppställningsplats, utförande 1-8
E28, Nödutgång, utförande 1-2
E29, Utrymningsväg