WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

Fylda gasbehållare
Tomma gasbehållare
Fyllda gasolbehållare
Tomma gasolbehållare
Valfri text. Max 2 rader text
Repration pågår. Dubbelsidig
Tillfälligt ur funktion. Dubbelsidig
I denna lokal får högst XX personer vistas samtidigt. Uppge antal
I denna lokal får högst XX personer vistas samtidigt. Uppge antal
Max xx kg eller xx person(er). Uppge vikt och antal
Max last XX kg. Uppge vikt
Max tillåten golvbelastning xx kg/m2. Uppge vikt
Var energijägare – STÄNG DÖRREN. Förpackning 25 st
Var energijägare – SLÄCK LJUSET. Förpackning 25 st
Var energijägare – SPARA PÅ VARMVATTNET. Förpackning 25 st
Var energijägare – VÄDRA MED OMTANKE. Förpackning 25 st
Batterirum
Batterirum med skyddsinfo
Laddningsplats
Laddningsplats med skyddsinfo
Laddningsrum
Laddningsrum med skyddsinfo
Varningsskylt ”VÄTT GOLV”, d.s. golvställ