WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

Skyltsystem

Wayfinding är tekniken att vägleda människor till deras mål. Välplanerade skyltsystem kompletterar och förbättrar upplevelsen.
Vi på Skyltteknik tycker att den bästa vägvisningen är den som använder minsta möjliga information för att leda människor från a till b eftersom ett enkelt budskap är det mest effektiva.
Skyltteknik utvecklar och tillverkar visuella kommunikationslösningar för alla branscher. – hälso- och sjukvård, utbildning, arbetsplatser, hotell och restaurang, detaljhandeln, bostäder, offentlig förvaltning och offentliga miljöer.