WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

Varningsskyltar EL - AFS

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter: AFS 2008:13, samt tillägg AFS 2014:40
Arbetsplatsens utformning, AFS 1997:11 Varselmärkning och varselsignalering
på arbetsplatser, FS 1994:48 Maskiner och vissa andra tekniska anordningar.
Lagen om skydd mot olyckor kapitel 2 § 2. BFS 1993:57-2002:19 avsnitt 5:3
Utrymning vid brand.

Livsfarlig spänning
Livsfarlig ledning 400 volt
Livsfarlig anläggning – Vidrör ej apparater och ledningar
Huvudströmbrytare
Starkströmsanläggning 400/230 volt
400/230 volt – Arbeta ej under spänning….
Högspänning – Arbeta ej under spänning….
KABEL för starkström
Bryt och lås frånskiljaren före arbete på kran, telfer, travers eller hängkablar
Bryt och lås frånskiljaren före arbete på maskinen
Elsymbol med valfri tilläggstext
PROVNING PÅGÅR
Tillträde förbjudet för obehöriga
ELCENTRAL Livsfarlig spänning
VARNING Livsfarlig spänning
VARNING Högspänning
ELMÄTARE. Rumsdörrskylt, blå/vit
ELCENTRAL. Rumsdörrskylt, blå/vit
Läs bruksanvisningen
Bryt strömen före arbete
Bryt här då ström ej användes
Bryt kontakten för arbete
Elcentral får ej blockeras
Får ej inkopplas – arbete pågår. Dubbelsidig plast
Minst 1,2 meter fritt utrymme framför elcentralen. Enl säkerhetsföreskrifter §17d
Arbete pågår. Ledningen får ej inkopplas.
Arbete pågår. Maskinen får ej inkopplas.
Arbete pågår. Säkringen får ej inkopplas.
Får ej manövreras. Arbete pågår.
Tillträde förbjudet/Livsfarlig spänning