WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

Märktiketter av permanent självhäftande PVC-folie.
Förpackning 10 st.
Bruten förpackning mot tillägg

Farosymbol – Skadligt
Farosymbol – Oxiderande
Farosymbol – Gas under tryck
Farosymbol – Frätande
Farosymbol – Brandfarlig
Farosymbol – Explosiv
Farosymbol – Giftig
Farosymbol – Miljöfarlig
Farosymbol – Hälsofarlig
Farosymbol – Kvävningsrisk