WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

Symboler

Symboler att behovsinpassa i märken

S1, Tung lastbil
S2, Tung lastbil med tillkopplad släpvagn
S3, Personbil
S4, Personbil med tillkopplad släpkärra
S5, Buss
S6, Traktor och motorredskap klass II
S7, Motorcykel
S8, Cykel och moped klass II
S9, Släpkärra
S10, Gående
S11, Rörelsehindrade
S12, Färja
S13, Personfärja
S14, Laddplats för elbil