WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

Brandskyltar - AFS

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter: AFS 2008:13, samt tillägg AFS 2014:40
Arbetsplatsens utformning, AFS 1997:11 Varselmärkning och varselsignalering
på arbetsplatser, FS 1994:48 Maskiner och vissa andra tekniska anordningar.
Lagen om skydd mot olyckor kapitel 2 § 2. BFS 1993:57-2002:19 avsnitt 5:3
Utrymning vid brand.

Brandredskap – SS3611 No 6, efterlysande
Handbrandsläckare – SS3611 No 7, efterlysande
Inomhusbrandpost – SS3611 No 8, efterlysande
Brandlarmsknapp – SS3611 No 1, efterlysande
Brandsiren, tyfon – SS3611 No 2, efterlysande
Brandstege, efterlysande
Nödtelefon, brand, efterlysande
Riktningspil, brand 90 gr – SS 3611 No 9, efterlysande
Riktningspil, brand 45 gr – SS 3611 No 9, efterlysande
Brandredskap fårej blockeras
Brandpost får ej blockeras
Brandlarmcentral – Blockera ej platsen
Brandlarm
Branddörr får ej blockeras
Branddörr skall hållas stängd
Röklucka får ej blockeras
Stigarledning
Brandsläckare
Vattentag
Vid eldsvåda eller olycksfall
Brandventilation
Brandfilt
Brandlucka
Brandspjäll
Vattensläckare
Kolsyresläckare
Pulversläckare
Skumsläckare
Räddningsväg får ej blockeras
Körväg Brandfordon
Brandhjälmsymbol med egen text
A Vattensläckare med numreringsyta
BC Pulversläckare med numreringsyta
ABC Pulversläckare med numreringsyta
B Kolsyrasläckare med numreringsyta
AB Skumsläckare med numreringsyta
UTRYMNINGSLARM, information
på andra sidan dörren
Vattentag
Vattentag, pil höger
Vattentag, pil vänster
Brandväg
Brandväg, pil höger
Brandväg, pil vänster
Förbjudet att använda vatten för släckning
Explosions- och eldfara Rökningsförbud
Trapphuset får ej blockeras av utrymningsskär
Utrymningsväg får ej blockeras
Dörren får ej blockeras
Får ej blockeras
Branddörr – Skall hållas stängd
Branddörr – Skall stängas vid arbetsdagens slut
Dörren skall hållas stängd