WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

Påbudsskyltar - AFS

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter: AFS 2008:13, samt tillägg AFS 2014:40
Arbetsplatsens utformning, AFS 1997:11 Varselmärkning och varselsignalering
på arbetsplatser, FS 1994:48 Maskiner och vissa andra tekniska anordningar.
Lagen om skydd mot olyckor kapitel 2 § 2. BFS 1993:57-2002:19 avsnitt 5:3
Utrymning vid brand.

Hörselskydd skall användas
Skyddshjälm måste användas
Skyddshjälm och ögonskydd måste användas
Ögonskydd måste användas
Hörselskydd och ögonskydd måste användas
Andningsskydd måste användas
Skyddskor måste användas
Skyddshandskar måste användas
Ansiktsskydd måste användas
Säkerhetssele måste användas
Skyddskläder måste användas
Skyddsutrustning måste användas
Dörren skall hållas låst
Dörren skall hållas stängd
Släck ljuset
Stäng dörren
Stäng porten
Grinden skall hållas stängd
Branddörr – Skall hållas stängd
Branddörr – Skall stängas vid arbetsdagens slut
Rökning tillåten
Gångbryggan skall användas
Endas för gående
Bryt här då ström ej användes
Läs bruksanvisningen
Bryt strömen före arbete
Bryt kontakten för arbete
Valfri påbudssymbol och text