WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

Upplysningsmärken

Upplysningsmärke av förstärkt typ tillverkad av tryckpressad kantbockad aluminiumplåt eller strängsprutad aluminiumprofil med monteringslister på baksidan.
Snabb och enkel montering med SM / GS eller BLF-klammer.

J2, Vägsaltning upphör
J3.1, Livsfarlig ledning