WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

Upplysningsmärken

Upplysningsmärke av förstärkt typ tillverkad av kantbockad aluminiumplåt eller strängsprutad aluminiumprofil.
Snabb och enkel montering med SM / GS eller BLF-klammer.

J2, Vägsaltning upphör
J3.1, Livsfarlig ledning