WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

Förbudsskyltar - AFS

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter: AFS 2008:13, samt tillägg AFS 2014:40
Arbetsplatsens utformning, AFS 1997:11 Varselmärkning och varselsignalering
på arbetsplatser, FS 1994:48 Maskiner och vissa andra tekniska anordningar.
Lagen om skydd mot olyckor kapitel 2 § 2. BFS 1993:57-2002:19 avsnitt 5:3
Utrymning vid brand.

Förbjudet att använda vatten för släckning
Explosions- och eldfara Rökningsförbud
Förbjudet enl lag att införa eld, att tända eld och att röka i denna lokal
Förbjudet enl lag att införa eld, att tända eld och att röka inom området
Rökning förbjuden (Förp 10 st)
Fotografering förbjuden
Rökning förbjuden – No smoking
Rökning förbjuden innanför denna dörr
Fimpa här
Gräns för rökning
Rökning förbjuden – Bordsskylt, dubbbelsidig
Rökning förbjuden
Rökning förbjuden på andra sidan dörren
Obehöriga äga ej tillträde
Livsfarligt område – Tillträde förbjudet
Avspärrat område – Obehöriga äga ej tillträde
Rökning och öppen eld förbjuden
Ej dricksvatten
Tillträde förbjudet
Förbjuden genomgång
Förbjuden ingång
Ej utgång
Rasområde – Obehöriga äga ej tillträde
Personbefodran förbjuden
Gångtrafik förbjuden
Rör ej – Arbete pågår
Maskinen får ej användas av öbehöriga
Rör ej maskinen när den är igång
Elcentral får ej blockeras
Trapphuset får ej blockeras av utrymningsskär
Utrymningsväg får ej blockeras
Dörren får ej blockeras
Får ej blockeras
Får ej inkopplas – arbete pågår. Dubbelsidig plast
Förbjudet att vistas inom maskinens arbetsområde
Avstängd väg
Avstängd trappa
Förbjuden upplagsplats
Förbjudet att kasta pappershandukar, bindor o dyl i toalettstolen
Tippning förbjuden
Snötippning förbjuden
Stäng av mobiltelefon / … kan störa känslig apparatur
Fotografering förbjuden. Ljusbågevakt
Stopp – Obehöriga äga ej tillträde
Stopp – Gräns för besökande
Stopp – Arbete pågår
Stopp – Tillträde förbjudet. Rivning pågår
Stopp – Obehöriga äga ej tillträde till denna arbetsplats. Bortförande av material är förbjudet. Målsmän ansvarar för minderåriga
Stopp – Tillträde förbjudet. Målsmän ansvarar för sina barn.
Stopp – Avspärrat område
Byggplatsinformation
Förbudscirkel med valfri text och symbol enl 221071-221099
Förbudscirkel med valfri symbol enl 221071-221099