WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

Blå/vit, färgkombination på tilläggstavla
T1-1, Vägsträckas längd med början bortom märket, tx 80/60, G/S – Ange meter eller km
T2, Avstånd till…., tx 100/73, G/S – Ange meter
T3, Avstånd till stopplikt, tx 80/60, G/S – Ange meter
T4, Fri bredd, tx 80/60, G/S
T5, Totalvikt, tx 80/60, G/S
T6, Tidsangivelse, B/V, tx 80
T7-1, Särskilda bestämmelser för stannande och parkering, tx 80, G/S
T8/S1, Lastbil, B/V
T9, Nedsatt syn, G/S
T10, Nedsatt hörsel, G/S
T11-1, Utsträckning, dubbelpil, V/S
T12-1, Riktningsangivelse, höger 90 gr. Valfri färgkomb
T13, Flervägsväjning, G/S
T14, Flervägsstopp, R/V
T15-1 Vägars fortsättning i korsning, G/S
T16, Avgift, B/V
T17, Parkeringsskiva, B/V
T18-1, Tillåten tid för parkering
T19, Boende, B/V
T20, Parkeringsbiljett, B/V
T21-1, Uppställning av fordon, B/V
T23-1, Tunnelkategori