WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

Påbudsmärken

Påbudsmärke av förstärkt typ tillverkad av tryckpressad kantbockad aluminiumplåt med monteringslister på baksidan.
Snabb och enkel montering med SM / GS eller BLF-klammer.

D1-1, Påbjuden körriktning, Vänster
D2-1, Påbjuden körbana, Höger
D3, Cirkulationsplats
D4, Påbjuden cykelbana
D5, Påbjuden gångbana
D6, Påbjuden gång- och cykelbana, gemensam bana
D7-1, Påbjuden gång- ochcykelbana, gående till vänster
D8, Påbjuden ridväg
D9, Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp
D10, Påbjudet körfälteller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.
D11-1, Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led, för buss