WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

D1-1, Påbjuden körriktning, Vänster
D2-1, Påbjuden körbana, Höger
D3, Cirkulationsplats
D4, Påbjuden cykelbana
D5, Påbjuden gångbana
D6, Påbjuden gång- och cykelbana, gemensam bana
D7-1, Påbjuden gång- ochcykelbana, gående till vänster
D8, Påbjuden ridväg
D9, Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp
D10, Påbjudet körfälteller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.
D11-1, Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led, för buss