WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

Enkelsidiga vägvisare med riktningsangivelse i pilform

Artikelnr. Beskrivning Typ Storlek Pris
205011 Enkelsidig vägvisare, kantvikt för stolpmontage, vit/svartText 60 mm BK Anpassad
205012 Enkelsidig vägvisare, kantvikt för stolpmontage, vit/svartText 80 mm BK Anpassad
205013 Enkelsidig vägvisare, kantvikt för stolpmontage, vit/svart Text 110 mm BK Anpassad
205016 Enkelsidig vägvisare, plan för väggmontage, vit/svartText 60 mm B Anpassad
205017 Enkelsidig vägvisare, plan för väggmontage, vit/svartText 80 mm B Anpassad
205018 Enkelsidig vägvisare, plan för väggmontage, vit/svartText 110 mm B Anpassad

Typ BK

Aluminium 1,5 mm, 2-kantbockad och hålstansad i över- och underkant för stolpmontage med SH-klammer.

Markera den skylt du önskar köpa – tillse att markeringen är aktiv – skriv in aktuell text och antal du skall ha i rutan nedan, klicka på köp.

Bifoga enkel skiss. Måttsatt korrektur och pris översändes för godkännande före tillverkning