WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

Enkelsidig tabellvägvisare med pilhänvisning för varje rad

Artikelnr. Beskrivning Typ Storlek Pris
205021 Enkelsidig tabellvägvisare, kantvikt för stolpmontage, vit/svartText 60 mm BK Anpassad
205022 Enkelsidig tabellvägvisare, kantvikt för stolpmontage, vit/svartText 80 mm BK Anpassad
205023 Enkelsidig tabellvägvisare, kantvikt för stolpmontage, vit/svartText 110 mm BK Anpassad
205026 Enkelsidig tabellvägvisare, plan för väggmontage, vit/svartText 60 mm B Anpassad
205027 Enkelsidig tabellvägvisare, plan för väggmontage, vit/svartText 80 mm B Anpassad
205028 Enkelsidig tabellvägvisare, plan för väggmontage, vit/svartText 110 mm B Anpassad

Typ BK

Aluminium 1,5 mm, 2-kantbockad och hålstansad i över- och underkant för stolpmontage med SH-klammer.

Bifoga enkel skiss. Måttsatt korrektur och pris översändes för godkännande före tillverkning