WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

Välj – Porten – Området – Lokalen – på första raden samt din egnen 1-/2- radiga text på den vita skyltdelen

Artikelnr. Beskrivning Typ Storlek Pris
250431 Xxxxx är kameraövervaka-t/ad, med max 2 rader egen text B 297*420 mm
215,00
250432 Xxxxx är kameraövervaka-t/ad, med max 2 rader egen text BK 297*420 mm
433,00
250433 Xxxxx är kameraövervaka-t/ad, med max 2 rader egen textv B 420*594 mm
594,00
250434 Xxxxx är kameraövervaka-t/ad, med max 2 rader egen text BK 420*594 mm
690,00
250435 Xxxxx är kameraövervaka-t/ad, med max 2 rader egen text B 594*840 mm
1 142,00
250436 Xxxxx är kameraövervaka-t/ad, med max 2 rader egen text BK 594*840 mm
1 135,00
250437 Xxxxx är kameraövervaka-t/ad, med max 2 rader egen text F 105*148 mm
43,00
250438 Xxxxx är kameraövervaka-t/ad, med max 2 rader egen text F 148*210 mm
59,00
250439 Xxxxx är kameraövervaka-t/ad, med max 2 rader egen text F 210*297 mm
83,00

Typ B

Aluminium 1,5 mm, plan, enkelsidig

Vid order klicka på önskad storlek och ange sedan text och symbol.

Text och symbol för skylten

st