WARNING! Your version of Internet Explorer has known security issues and is too old to work with this website. You should upgrade Your web browser

C1, Förbud mot infart med fordon
C2, Förbud mot trafik med fordon
C3, Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II
C4, Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul
C5, Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I
C6, Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn
C7, Förbud mot trafik med tung lastbil
C8, Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II
C9, Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods
C10, Förbud mot trafik med cykel och moped klass II
C11, Förbud mot trafik med moped klass II
C12, Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur
C13, Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp
C14, Förbud mot ridning
C15, Förbud mot gångtrafik
C16, Begränsad fordonsbredd
C17, Begränsad fordonshöjd
C18, Begränsad fordonslängd
C19, Minsta avstånd
C20, Begränsad bruttovikt på fordon
C21, Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg
C22-2, Bärighetsklass  BK2
C23, Begränsat axeltryck
C24, Begränsat boggitryck
C25-1, Förbud mot vänstersväng i korsning
C26, Förbud mot Usväng
C27, Förbud mot omkörning
C28, Slut på förbud mot omkörning
C29, Förbud mot omkörning med tung lastbil
C30, Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil
C31, Hastighetsbegränsning  5 km
C32, Tillfällig hastighetsbegränsning upphör 5 km
C33-1, Stopp vid TULL / TOLD
C34-1, Stopp för angivet ändamål , STOPP
C35, Förbud mot att parkera fordon
C36, Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum
C37, Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum
C38, Datumparkering
C39, Förbud mot att stanna och parkera fordon
C40-1, Ändamålsplats, LASTPLATS
C41-1, Slut på ändamålsplats, LASTPLATS
C42-1, Parkeringsförbud Vändplats
C43-1, Parkeringsförbud Vändplats upphör